X
تبلیغات
زولا

امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
جمعه 18 اردیبهشت 1394

مهدویت - شرایط ظهور - ج. یاران


                 شرایط ظهور

 
ج. یاران
یکی دیگر از زمینه هــا و شرایط لازم برای تحقق ظهور، وجود یــاورانی شایستــه و


لایق برای پشتیبانی از قیـام و انجام کارهای حکومت جهــانی است. بدیهی است وقتی


انقلابی جهــانی به وسیــله رهبری آسمــانی روی می دهــد، یــاورانی متنـاسب بــا آن 


می خواهد واین گونه نیست که هر کس ادّعای یاوری کند، بتواند درآن میدان، حضور


 یابد.در این باره به جریان زیر توجه کنید:یکی از شیعیــان امــام صــادق (ع) به نــام سهـل بن حسن خراســانی به آن حضــرت 


می گوید:« چه چیز شمــا را بــاز داشته است از اینکه حق مسـلّم خود[حکومت]را به


 دست بگیرید؛ در حالی که صد هزار شیعـه پــا در رکــاب و شمشیــر زن در اختیــار


 شماست؟»امام دستور می دهند تــا تنور آتشی فراهم شود و چون شعله هـای آتش بالا 


می گیرد، به سهل می فرمایند:«ای خراسانی! برخیز ودر تنوربنشین» سهل که گمان


 کرده است امام از او خشمگین شده است، شروع به عذر خواهی می کند و می گوید:


«آقا!مرا ببخشید وبه آتش شکنجه ام نکنید». امام می فرماید:«از تو گذشتم».


در این حال، هارون مکّی از شیعیان راستین حضرت وارد می شود و سلام می کنـد. 


امام صادق(ع) به او پاسخ می دهد و بدون هیچ مقدمه ای به او می فرماید:«در درون


 تنور بنشین».


هارون مکّی بی درنگ و بدون هیچ پرسشی، این کار را انجام می دهد . امام صــادق 


(ع) در همان حـال بــا مرد خراسانی گفت وگو می کند و دربــاره خراسان خبرهــایی


 می دهد؛چنانکه گویی خود شاهد آن بوده است. پس از مدتی به سهـل می فرماید:«بر


خیز ای خراســانی! و داخــل تنور را نگـاه کن ». سهل برخاسته و داخل تنور را نگاه 


می کند . هارون را می بیند که در میان شعله های آتش، چهار زانو نشسته است.


آن گاه امام (ع) از او می پرسد:« در خراسان، چند نفر مثــل هــارون می شنــاسی؟»


خراســانی می گوید:«به خدا قسم! یــک نفــر هــم این گونه سراغ نــدارم». حضـرت 


می فرماید:«آگاه باش! مـا در زمــانی که پنج نفر یــاور و پشتیبــان پیدا نکنیم ، قیــام 


نمی کنیم.ما بهتر می دانیم که کدام زمان، زمان قیام است».*


بنابراین جا دارد صفات وویژگی هـای یــاوران امــام مهدی(عج) را در آیینه روایــات 


پیشوایــان دینی مرور کنیم، تــا بدین وسیله  جایگــاه خود را شنــاخته و در پــی رفــع


 کمبودهای خود باشیم.
1.معرفت واطاعت
یاران مهدی (عج) از شناخت عمیق دربارۀ خداوند و امام خود برخودارند و با آگاهی 


کامل در میدانِ حق حضور یافته اند.امیرالمومنین(ع) درباره آن ها فرموده است:«مردانی که خدا را چنان که شایسته است ، شناخته اند».**


شناخت واعتقاد آنـان نسبت به امــام نیز در ژرفــای وجودشان ریشه دوانیده و سراسر 


وجودشان را فرا گرفته است.این، شناختی فراتر از دانستن نام ونشان ونسب امام است 


و معرفت به حق ولایت امــام و جایگاه بــلند او در مجموعه هستی است . این، همــان 


معرفتی است  که آن ها را سرشار از محبّت او کرده ومطیع وگوش به فرمان او قرار


 داده است؛زیرا می دانند سخن امام سخن خدا و اطاعت از او اطاعت از خداست.


پیامبر(ص)در توصیف آن ها فرموده است:


آن ها در اطاعت از امام خویش می کوشند.***
2.عبادت وصلابتیـاوران مهدی در عبـادت از پیشوای خود الگو گرفته اندو روزها وشب ها را بـا ذکر


 شیرین حق سپری می کنند .


امام صادق(ع) درباره آن ها فرمود:


شب ها را با عبادت به صبح می رسانند و روزها را با روزه به


 پایان می برند.****در سخنی دیگر فرمود:


بر فراز اسب ها ، خدا را تسبیح می گویند.*****و همین ذکر خداســت که از آنــان مردانی آهنین ساخته اســت که

 

هیچ چیز صلابت و استواری ای آن ها را در هم نمی شکند.امام صادق(ع)فرمود:


آنان مردانی هستند که گویی دل هایشان پاره های آهن است.******
3.جان نثاری و شهادت طلبیمعرفت عمیق یاران، به امام مهدی(عج)،دل های آن ها را سرشـار از عشق به امــام 


می کند؛ بنابراین در میدان رزم او را چون نگینی در میان می گیرند و جــان خود را 


سپر بلای او می کنند .


امام صادق(ع) فرمود:


[یاران مهدی]در میدان رزم در اطراف او می چرخند و با جان 


خود، از او محافظت می کنند.*******ونیز فرمود:


آن ها آرزو می کنند در راه خدا به شهادت برسند.********
4.شجاعت ودلیرییاران مهدی(عج) مانند مولایشان افرادی شجاع ومردانی پولادین هستند.


امیرالمومنین(ع)در وصف آن ها فرمود:


همه آن ها شیرانی هستند که از بیشــه هــا بیرون شده اند و اگر


 اراده کنند، کوه ها را از جا می کنند*********5.صبر و بردباریبدیهی است که مبارزه بر ضد ظلم جهانی و برقراری حکومت عدل جهانی، با رنج و


مشقت های فراوان همراه است. یاوران امام در راه تحقق  آرمــان های جهــانی امــام 


مهدی(عج) مشکلات وناگواری ها را به جان می خرند؛ولی از سراخلاص و تواضع،


عمل خود را نا چیز می شمارند.


امیرالمومنین(ع) فرمود:


آن ها گروهی هستند که به سبب صبر وبردباری در راه خدا، بر


خداوند منّت نمی گذارند و از این که جان خویش را تقدیم آستـان


حضــرت حــق می کننــد، به خــود نمی بــالــند و آن را بــزرگ

 

نمی شمارند**********
6.اتّحاد و همدلیامیرالمومنین(ع) در توصیف همدلی و اتحـاد یــاران امــام چنین


 فرمود:


«ایشان یکدل وهماهنگ هستند».***********


این یکدلی  به سبب آن است که خودخواهی هاو خواسته های شخصی در وجود آنان


 نیست. آن ها با اعتقادی صحیح در زیر یک پرچم و برای یک هدف، قیام می کنـند 


واین خود یکی از عوامل پیروزی آن ها بر جبهه مقابل می باشد.7. زهد و پارساییامیرالمومنین (ع) در وصف یاران مهدی(عج) فرمود:اواز یارانش بیعت می گیرد که طلا ونقره ای نیندوزند و گندم و


جوی ذخیره نکنند.************


آنان اهداف بلندی دارند وبرای آرمانی بزرگ برخاسته اند و مادّیات  دنیا نباید آنها را


از اهــداف و آرمــان هــا بــاز دارد؛ بنــابراین آن هــا که بــا دیدن زرق و برق دنیـا، 


چشم هایشــان خیره می شود و دل هایشان می لرزد در میان یاوران ویژه امـام مهدی


(عج) جایی ندارند.


آنچه گذشت بخشی از ویژگی های یاران امام مهدی(عج)بود. به سبب برخورداری از 


این خصو صیات، در روایات از آنان به بزرگی یاد شده است و پیشوایان معصوم(ع)


 زبان به ستایش و بزرگداشت آنان گشوده اند.


پیامبر اکرم(ص) در وصف آنان فرموده است:اوُائِکَ هُم خِیار الامّةِ؛آنان بهترین امت [من] هستند.*************و در سخنی دیگر امیرالمومنین(ع) فرموده است:فَبِاَبی وَ اُمّی مِن عِدّة قَلیلَة اَسمائُهُم فِی الارضِ

 


مَجهُولَةٌ؛**************پدر ومادرم فدای گروه اندکی  باد که در زمین ناشناخته اند!
البتّه یاوران مهدی(عج) طبق لیاقت و شایستگی ها در رده های مختلف قرار می گیرند


 در روایات آمده است که آن حضرت علاوه بر 313 نفر یار ویژه که اعضای اصلی


 قیام را تشکیل می دهند، ازلشکری ده هزار نفری نیز برخورداراست وبه علاوه خیل


 عظیم مومنان منتظر به یاری او خواهند شتافت.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


منابع و تو ضیحات:


*بحارالانوار، ج47، ح172، ص123.


**منتخب الثر، فصل8، باب1، ح2، ص611.


***کمال الدین وتمام النعمة، ج1، باب24، ح11، ص504.


****بحارالانوار، ج52، ح82، ص308.


*****همان.


******همان.


*******همان.


********همان.


*********معجم احادیث الامام المهدی، ج4، ح642،ص137.


**********همان.


***********همان.


************منتخب الاثر، فصل 6، باب11، ح4، ص581.


*************کتاب الغیبة، طوسی، ح495، ص473.


**************نهج البلاغه فیض الا سلام، خطبه229، ص755.

 

 نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)