امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
پنج‌شنبه 24 اردیبهشت 1394

مهدویت - حکومت جهانی(1) برنامه های حکومت حضرت مهدی(عج)

حکومت جهانی(1) برنامه های حکومت حضرت مهدی(عج)

 

 

پس از کنار رفتن ابرهای تیره و تار، خورشید جهان افروز رخ می نماید وچشمان منتظر ِ دشت ودمن را روشنی می بخشد.

آری؛ پس از مبارزه فراگیر با فساد وتباهی و نامردمی، نوبت به استقرار حاکمیت دادگری می رسد و عدالت بر کرسی حکمرانی تکیه می زند، تا هر کس و هر چیز را در جای خود قرار دهد و سهم هر پدیده ای را به مقتضای حقّ وداد بپردازد. وبالاخره جهان و جهانیان، شاهد حکومتی خواهند بود که سراسر ، حق وعدل است و کمترین ستم و ستمگری در گستره آن بر کسی نمی رود. حکومتی که مظهر صفات جمال زیبایی پروردگار عالم است و در ساحت آن، بشر به تمام آرمان های فراموش شده خود دست می یابد.

اهداف حکومت جهانی امام مهدی(عج)  

از آنجا که هدف از آفرینش هستی ، کمال و نزدیکی هر چه بیشتر انسان به منبه همه کمالا ت یعنی حضرت حق تعالی می با شد و برای نیل به این آرمان بزرگ ، باید ابزار و وسائل آن فراهم شود ، حکومت جهانی امام عصر(عج) در پی فراهم آوردن اسباب تقرب الی الله و برداشتن موانع از این مسیر است.

 البته انسان از دو بُعد جسم وجان ترکیب یافته است ونیازهای او نیزبه دو بخش مادی و معنوی تقسیم می شود، بنابراین برای رسیدن به کمال ، لازم است در هر دو جهت، حرکتی سنجیده وحساب شده داشته باشد. در این میان« عدالت» که ره آورد بزرگ حاکمیت الهی است ضامن سلامت ِ رشد انسان در سیر مادی و معنوی است.

بنابر این ، اهداف حکومت امام دوازدهم (عج) در دو محور رشد معنوی و اجرای عدالت قابل طرح است.

رشد معنوی

برای پی بردن به ارزش هدف های یاد شده ، لازم است نگاهی گذرا به حیات بشر در طول حاکمیت طاغوت بیفکنیم.

در طول زندگی انسان، به دور از حکومت حجت الهی، معنویت وارزش های معنوی چه جایگاهی داشته است؟ آیا جز این است که بشریت گم گشته وراه گم کرده، پیوسته در مسیر انحطاط معنوی گام برداشته وبا پیروی از تمایلات نفسانی  و وسوسه های شیطانی یک یک زیبایی ها وخو بی ها ی حیات خود را به فراموشی سپرده و با دست خود، آن ها را در گورستان شهوات دفن کرده است ؟ پاکی و پاکدامنی، صداقت و درستکاری، تعاون و همکاری، گذشت وایثار ، احسان ونیکو کاری، جای خود را به هوا پرستی و شهوت رانی ، دروغ و دغل بازی ، خود محوری وموقعیت جویی، خبانت وجنایتو زیاده خواهی وافزون طلبی داده است؛ ودر یک کلمه ،معنویت بشر، نفس های آخر را می کشدو در بسیاری از نواحی وبرای بسیاری از آدم نماها اثری از آن باقی نمانده است.

حکومت آخرین ذخیره الهی در راستای زنده ساختن این بخش از وجود انسان ، گام بر می دارد و برای جان بخشیدن به این پیکره افسرده تلاش می کند؛ تا طعم شیرین حیات واقعی وزندگی حقیقی را به آد مها ی مسجودِ ملائک بچشاند و به همگان یادآوری کند که از ابتدا مقرر شده بود که آنان در چنان حیاتی تنفس  کنند و عطر پاکی ها و خوبی ها را با مشام جان ، استشمام کنند؛

چنان که قرآن  می فرماید:

(یا اَیهَا الَّذینَ امَنُوا استَجیبُوا لِلهِوَ لِلرَّسُول اِذا دَعاکُم لِما یحییکُم...)*

ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر ، شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد ، آنان را اجابت کنید.

بنابراین حیات معنوی که امتیاز بنی آدم از حیوانات است، بخش عمده و قسمت اصلی وجود انسان را تشکیل می دهد، زیرا آدمی با برخورداری از همین حیات است که«آدم» نامیده شده است وهمین حیات است که اورا به خداوند حیات آفرین می رساند وبه مقام قرب او نائل می سازد.

از این رو در زمان حاکمیت ولیّ پروردگار، این بخش از وجود آدمی ، سر و سامان می گیرد و ارزش های انسانی د رهمه ابعاد زندگی ، رونق و طراوت می یابد . صفا و صمیمیت ، ایثار و وفا ، راستی و درستی و ...همه آنچه به عنوان «خوبی» از آن یاد می شود، همه جا را فرا می گیرد.

البتّه رسیدن به این هدف بزرگ ونقطه درخشان ، به برنامه ای دقیق و جامع نیاز دارد که در بخش های آینده  بیان خواهد شد.

عدالت گستری

بزرگ ترین زخم پیکر جامعه بشری در طول تمام قرون اعصار گذشته ، ظلم وستم موجود در اجتماعات انسانی بوده است . بشریت همواره از رسیدن به حقوق خود در عرصه های مختلف محروم مانده است وهیچ گاه مواهب مادی ومعنوی، عادلانه در بین بنی آدم تقسیم نشده است. همیشه  در کنار شکم های انباشته از غذا ، گروهی گرسنه مانده اند و پیوسته در نزدیکی کاخ ها و ویلاهای چند هزار متری ، عده ای در حاشیه خیابان و بر سنگ فرش پیاده روها خوابیده اند. قدرت های زر وزور، مردم ضعیف بیچاره  را به بردگی کشیده اند و نژاد سفید بر گردن سیاهپوستان  - تنها به جرم پوست سیاهشان – تازیانه مرگ فرود آورده است. در یک کلام، همیشه و همه جا حقوق ضعیفان و بینوایان، پایمال هواها و تمایلات زورمندان شده است و انسان همیشه در آرزوی  دست یافتن به عدالت و مساوات، روزشماری کرده و رسیدن دوران شکوفایی عدالت را به انتظار نشسته است.

نهایت این انتظار، دورانِ سبز حکومت امام مهدی(عج) است. او به عنوان بزرگ ترین پیشوای دادگر در پی اجرای عدالت در گستره عالم و در همه زمینه های حیات خواهد بود. این حقیقت شیرین در بسیاری از روایات که مژده آمدن او را داده، بیان شده است.

امام حسین (ع) فرمود:

اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند، آن روز را طولانی کند تا مردی از فرزندان من قیام کندو زمین را از عدل و داد پر کند پس از آنکه از ستم وبیداد آکنده باشد . این چنین از پیامبر شنیدم.**

ده ها روایت دیگر داریم که از عدالت جهانی و ریشه کنی ستم وستم گری در سایه حکومت موعود آخرین ، خبر داده است.

جالب است دانسته شود که عدالت ودادگستری از آشکارترین و ویژگی های امام مهدی(عج) است؛ به گونه ای که در بعضی از دعاها به آن لقب گرفته است:

اَللّهُمَّ وَ صَلِّ عَلی وَلی اَمرِکَ القائِمِ المُوَمَّل وَ العَدلِ المُنتَظَر؛

خداوندا! به ولی امر خود درود فرست؛ همان که قیام کننده آرمانی وعدالت مورد انتظار همگان است.***

آری ؛ او عدالت را سر لوحه اهداف انقلاب خویش قرار داده است؛ زیرا عدالت، زمینه ساز حیات  حقیقی در همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی است وزمین و اهل آن بدون عدالت، مردگان بی روحی هستند که زنده پنداشته می شوند.

امام کاظم (ع) در تفسیرآیه ذیل  فرموده:

آیه:

(اِعلَمُوا اَنّ اللهَ یحیی الارضَ بَعدَ مَوتِها)****

تفسیر:

مقصود این نیست که زمین را با باران زنده می کند؛ بلکه خداوند، مردانی را بر میانگیزد که عدالت را زنده  می کنند؛ پس به سبب جان گرفتن عدل [در جامعه] ، زمین زنده می شود... . *****

و تعبیر « زنده شدن زمین» اشاره به آن است که عدالت مهدوی ، عدالتی است فراگیر و همه جایی، نه در بخشی از محیط ها و برای بعضی از افراد.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

منابع و توضیحات:

*سوره انفال ، آیه 24.

**کمال الدین و تمام النعمة، ج1 ، باب30، ح4، ص584.

***مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.

****«بدانید که خداوند زمین را پس از مردنش، زنده خواهد کرد»(سورهحدید، آیه17)

*****با توجه به روایات دیگر که آیه را به دوران امام مهدی(عج) تفسیر کرده است، مقصود از «مردان» در این روایت حضرت و یاوران او هستند( تفسیر البرهان، ذیل آیه فوق).

 

 

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)