X
تبلیغات
زولا

امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
چهارشنبه 6 خرداد 1394

ادعیه وزیارات مهدوی(2) - چگونه برای امام (عج) دعا کنیم؟


ادعیه وزیارات مهدوی(2)چگونه برای امام (عج) دعا کنیم؟


اینکه انسان با کدام کلمات و واژگان و با چه ادبیات و محتوایی با خدای خود  نجـوا 


کند بسیـار مهم است و در تاثیر پذیری و بهره مندی از دعـا نقش فراوانـی دارد و 


بدون شک ، آدمی هر چه کامل تر و از نظر مقام روحانی، بلندتر باشد،  با پروردگـار 


عالم ارتباط بهتری برقرار میکند . زیرا شناخت انسـان کامل از خدا سبب می شـود 


که در دعا خدا را چنان که شایسته اوست توضیف وستایش کند ومعرفت او نسبـت 


به نیـازهـای انسـان،  مـوجب می شود که در دعـا عـالی ترین و ثمر بخش تریـن 


خواسته ها را از درگاه لطف و کرم او بخواهد؛ به همین دلیل دعـاها ومناجـات هـای


 معصو مان (ع) گنج گرانبها وبی پایانی است که در دسترس پیروان ایشان است.


دعا کردن برای امام مهدی(عج) گرچه با هر زبان وبیانی، یک فرصت بزرگ وتوفیـق


 ارزشمند است ؛ ولی آن گاه که از سوز و گداز بیـان معصوم برای نجوایِ بـا مهـدی


(عج) بهره بگیری به یقین، بهره هـای بی پـایـان معنوی می بری و نیـز از چشمـه 


جوشانِ معرفتِ ایشان، درهای مهدی شناسی در ابعادگوناگون به رویت باز می شود.


برکات ادعیه و زیارات ماثور


در کتاب های ادعیه ، دعا ها و زیارات فراوانی از معصومان (ع) نقل شد ه است که


انس و ارتباط با این متون آسمانی ، آثار و فوائد فراوانی خواهد داشت که بعضی از


آن ها را به اختصار بیان کرده و شواهدی از متون ادعیه در کنار آن ها می آوریم:


1 . آثار معرفتی


از آنجا که دعا های معصومان ع) از قلّه علم و معرفت الهی ایشان سرچشمه گرفته


و بر قلب طاهر و لسان صادق ایشان جـاری گشته است در جای جای آن عقـاید و


معارف حق بیان شده است که خوانندۀ دعا را از این جاری زلال ، سیراب می کند.


برخی از این معارف بلند عبارتند از:


الف مروری بر اعتقادات حق که هویت مکتبی ودینی ماست


مانند آنچه در زیارت آل یاسین آمده است؛اقرار به مبـدا ومعاد و


پیامبر (ص) وجانشینان برحق او:اُشهِدُکَ یَا مَولَایَ انِّی اشهَدُ ان لَا الَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحدَدَهُ لَا شَـرِیـکَ لَـهُ وَ انَّ مُحَمَّـداً عَبـدُهُ وَ رَسُولُهُ ... وَ اُشهِـدُکَ یَا مَولَایَ اَنَّ عَلیّاً امِیرَالمُومِنِینَ حُجَّتُـهُ  وَ

 


الحَسَـنَ حُجَّـتُهُ وَالحُسَــینَ حُجَّتُـهُ ... وَ اشهَـدُ انَّـکَ حُجَّـةُ اللَّهِ ... وَ انَّ رَجـعَـتَـکُم حَـقٌّ ... وَ اشهَـدُ انَّ النَّشرَحَق ... وَ الجَنَّةَ وَ النَّارَ حَقّ ؛


مولایم ! تورا گواه می گیرم که من شهادت می دهم معبـودی جز 


خداوند نیست؛ یگانه ایکه شریک ندارد . واینکه محمد (ص) بنده


وفرستاده اوست ...... وتو را گواه می گیــرم ای مــولای من! که


امیر المومنین علی حجت اوست ....... وشهادت می دهم که حسن


 (ع)و حسین حجت اویند ... وشهادت می دهم تو حجت خداوند


هستی ... ورجعت شما[وبازگشتتان به دنیا ] حق است ... وشهادت


می دهم پراکنده شدن مردم[از قبرها] حق است ...و بهشت وجهنم


حق است.


ب . مروری بر وظایف و تکالیف شیعیان نسبت به امام


در ضمن دعا ها ، معرفتی بیشتر و عمیق تردرباره وظایف ما در برابر امام، به دست


می آید که این معرفت، مقدمه عمل ورفتار مطلوب وحرکت در مسیر رضایت امـام 


خواهد بود .


در پایان دعای ندبه می گوییم:


وَ اجعَلنَا مَمَّن یَاخُذُ بِحُجزَتِهِم، وَ یَمکُثُ فِی ظِلِّهِم،وَ اعِنَّا عَلَی تَادِیَةِ حُقُوقِهِ اِلَیهِ، وَالِاجتِهَادِ فِی طَاعَتِهِ، وَ اجتِنَابِ مَعصِیَتِهِ، وَ امنُن عَلَینَا بِرِضَاه؛


وما را از کسـانی قرار بده که به دامان آنـان چنگ زده انـد و در 


سایه آنان زندگی می کنند.وما را یـاری کن در ادا کردن حقوقش 


به او،و کوشش کردن در اطاعت از او،و دوری کردن از نا فرمانی


او . و با خشنودی او برما منت بگذار.


این فرازها به روشنی، گویـای این حقیقت است که شیعه امــام منتظر، بیش از هر 


چیز باید در پی ادای حقوق امام و جلب رضای او باشد و بکـوشد که از مسیر اطاعت 


او به وادی نافرمانی امام،منحرف نشود و بلکه پیوسته به ولایت آن ها تمسک داشته


 باشد و در حزب آن ها به سر برد.


ج . شناساندن جایگاه الهی امام و اوصاف و مقامات او


این بخش در بسیاری از دعاها وزیاراتوجود دارد؛مانند فرازهای


 نخست زیارت آل یاسین و فراز هایی از دعای افتتاح:*1اللَّهُمَّ اجعَلهُ الدَّاعِیَ اِلَی کِتَابِکَ وَ القَائِمَ بِدِینِک ...اللَّهُمَّ اَظهِر بِهِ دِینَکَ وَ سُنَّةَ نَبِیِّکَ حَتَّی لَا یَستَخفِیَبِشَیءٍ مِنَ الحَقِّ مَخَافَةَ اَحَدٍ مِنَ الخَلق؛*2


خدایا ! او را فرا خواننده به سوی کتاب خود و برپا دارندۀ دینت


قرار ده ... خدایا ! به وسیلهاو دینت وسنّت پیامبرت را آشکـار و


غالب کن ، تا از بیم هیچ یک از مردمـان ، چیزی از حق، پنهـان


نماند.


و فراز هایی از دعای امام رضا (ع):


اللَّهُمَّ فَانَّا نَشهَدُ لَه...انّه الامام التقی الهَادِی المَهدِیُ الطَّاهِرُ النقی الوَفِیُّ الرَّضِیُّ الزَّکِی؛*3


خدایا ما گواهی می دهیم که او امـام پرهیزکار،هدایــت کننده و


هدایت شدۀ خدا، پاکدامن و پـاکیزه ، وفـادار، راضی و بی گنـاه


است.


د. ترسیم معیار حق و باطل


در متون ادعیه و زیارات معصومان (ع) برای حق و باطل ، معیارهای روشنی بیــان 


شده است، تا سالک الی الله و پیرو مخلص اهل بیت (ع)در فتنه ها و آشوب ها، حق 


را گم نکرده و به وادی باطل سقوط نکند.


در زیارت آل یاسین می خوانیم:


فَالحَقُ مَا رَضِیتُمُوهُ وَ البَاطِلُ مَا اَسخَطتمُوهُ وَالمَعرُوفُ  مَا امَرتُم بِهِ وَ المُنکَرُ مَا نَهَیتُم عَنه؛


[اعتقاد دارم که] حق و درستی، همان چیزی است که شما از آن


راضی بـاشید وبـاطل ونـادرستی ، چیـزی است که شمـا از آن


ناخشنود باشید، وکار نیک، آن است که شما بدان دستورداده اید


و کار زشت، همان است که شما از آن باز داشته اید.


ه . ترسیمی از جهان پس از ظهور


بدون تردید، آگاهی از زیبایی های دوران ظهور مهدی(عج) شور و شوق منتظران را


 به ظهور، دو چندان می کند و ترسیم آن دوره در کلام معصومان (ع) در قالب دعا و


 زیارت اثر عمیقی بر دل های شیدا می گذارد.


در دعای افتتاح می خوانیم:


اللَّهُمَّ اِنَّا نَرغَبُ اِلَیــکَ فِی دَولَةٍ تُعِزُّ بِهَـا الاِسلَامَ وَاهلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ اهلَه.


خدایا ! ما به سوی تو مشتاقیم برای یافتن دولت کریمه آن حضرت


 که اسلام واسلامیان را عزیز و نیرومند کنی و نفـاق و منـافقان را 


خوار و ذلیل نمایی.


ودر دعای ندبه می خوانیم:


اَینَ  المُ نتَظَرُ لِاِقَامتِ وَ العِوَجِ، اَینَ المُرتَجَی لِاِ زَالَةِ الجَـورِ وَ العُـدوَانِ، اَینَ المُدَّ خَرُ لِتَجدِیدِ الفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ ... اَینَ المُوَمَّلُ لِاِحیَاءِ الکِتَابِ وَ حُدُودِهِ، اَینَ مُحیِی مَعَالِمِ الدِّینِ وَ اَهلِهِ ... اَینَ مُعِزُّ الاولِیَاءِ وَ مُذِلُّ الاَعدَاء اَینَ جَامِعُ الکَلِمَةِ عَلَی التَّقوَی؛


گجاست آن که انتظارش را می کشند که کج روی ها وانحرافات


را از بین ببرد؟ کاست کسی که برای براندازی ظلم و بیدادگری،


به او امید است؟ کجاست آن ذخیره الهی برای تازه کردن واجبات


 و سنت های الهی؟ کجاست آن که آرزو می رود بیاید وقرآن و 


حدودش را زنده کند؟ کجاست زنده کننده نشانه های دین واهل


 آن؟ ... کجاست آن که دوستانِ [خدا ] را عزیز نماید و دششمنان


را خوار وذلیـل ؟ کجـاست آن که اتحـاد کلمه بر اسـاس تقوا و 


پرهیزکاری فراهم آورد؟


2 . آثار عملی و رفتاری


محتووای عالی ومعانی بلندی که در ادعیه و زیاراتِ امام مهـدی(عج) آمـده اسـت 


می تواند آثار علمی فراوانی برای شیعه منتظر به همراه داشته باشد؛ به شرط اینکه


 در هنگام دعا و زیارت، حالت توج،ه و انس و ارتباط قلبی در او ایجاد شود و درباره


آنچه می گوید و زمزمه می کنـد بیندیشد و خلاصه اینـکه زبان و قلبش همـاهنگ


 باشد.


برخی از آثار ادعیه مهدوی در رفتار یاوران مهدی عبارتند از:


الف . بزرگ ترین وظیفه بندگان ، اطاعت از خدا و امام است و از نتایج دعا ، تقویت


روحیـه بندگی و عبودیت در برابر خــدا و اطاعت و تسلیم در مقابل امـام وحجـت 


خداست .


در زیارت آل یاسین می خوانیم:


یَا مَولَایَ شَقِیَ مَن خَالَقَکُم وَ سَعِدَ مَن اطَاعَکُم ... وَ اَنَا وَلِیٌّ لَکَ بَرِیءٌ مِن عَدُوِّکَ... فَنَفسِی مُومِنَةٌبِاللَّهِ وَحدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِامِیرِالمُومِنِینَ وَ بِکُم یَا مَولَایَ اَوَّلِکُم  وَ آخِرِکُم وَ نُصرَتِی مُعَدَّةٌلَکُم وَ مَوَدَّتِی  خَالِصَةٌ لَکُم؛


ای مولای من! هر کس با شما مخالفت کند، بدبخت و هرکس از


 شما اطاعت نماید ، خوشبخت است ... ومن دوستدار تو هستم و


 از دشمنت بیزارم ... پس جان من به خدای یگانۀ بی شریک ایمان


 دارد ونیز به فرستاده اش پیامبر اسلام وبه امیرمومنان و به شمــا


 [ اهـل بیت] ای مولای من به اولین و آخرین شمـا. [ایمـان 


دارم] و یاری ام برای شما آماده است و دوستی و محبت من تنها


 برای شما است.


ب . در ادعیه مهدوی، اخلاق نیکو و فضائل به عنوان خواسته ها و نیازهای انسان مطرح


 شده است و انس با این دعاها سبب نزدیک شدن دعا کننده به این خوبی ها و تخلّق به


 اخلاق الهی می شود.


در دعای امام رضا (ع) آمده است:


اللَّهُمَّ اسلُک بِنَا عَلَی یَدَیهِ مِنهَاجَ الهُدَی وَ المَحَجَّةَالعُظمَـی وَ الطَّرِیقَةَ الوُسطَـی  الَّتِـی یَرجِعُ اِلَیهَـا الغَالِی وَ یَلحَقُ بِهَا التَّالِی وَ قَوِّنَا عَلَی طَاعَـتِهِ وَ ثَبِّتنَا عَلَی مُشَایَعَتِهِ وَ امنُن عَلَینَا بِمُتَابَعَتِهِ وَاجعَلنَافِی حِزبِهِ القَوَّامِینَ بِامرِهِ الصَّابِرِینَ مَعَهُ الطَّالِبِینَ رِضَاکَ بِمُنَاصَحَتِهِ...وَ اَعِذنَا مِنَ السَّامَةِوَ الکَسَلِ وَ الفَترَة؛*4


خدایا! ما را به دست او بر طریق هدایت و بر راه روشن بزرگ و


راه میانه واعتدال، سالک گردان؛ راهـی که هر افراط گـر وپیشی


گیرنده و هر کوته نظر و عقـب مانده باید به آن باز گردد. ومـا را


براطاعتش قوی گـردان و بر پیروی اش ثابت قدم بدار و با نعمـت


دنباله روی از او بر ما منت گذار.و ما را در سپاه او قرار ده، آن ها


که اجرا کنندۀ فرمان اویند و در کنار او اهل استقامتند و ددر خیـر


خواهی برای او، رضای تو را می جویند ... ومـا را از خستگـی و


تنبلی و سستی [در اطاعتش] حفظ کن.


3 . آثار عاطفی وقلبی


از مهم ترین آثار ادعیه و زیارات مهدوی که به روشنی حس می شود و دعا کننده 


به شرط توجه وحضور قلبی، آن را با همه وجود لمس می کند ، آثار عاطفی و قلبی


است.


بعضی از مهم ترین این آثار عبارتند از :


الف . از رهگذر یاد محبوب، محبّت و علاقه قلبی به امام ، قوی تر می شود.


اللَّهُمَّ اَرِنِی الطَّلعَةش الرَّشِیدَةَ وَ الغُرَّةَ الحَمِیدَةَ وَاکحُل  نَاظِرِی بِنَظرَةٍ مِنِّی اِلَیه؛*5


خدایا! آن رخسار زیبای جذاب و روی نورانی دوست داشتنی را 


به من نشان بده و سُرمه دیده ام را نگاهی بر آن عزیز قرار ده.


بِابِی انتَ وَاُمِّی وَنَفسِی لَکَ الوِقَاءُ وَ الحِمَی.... لَیتَ شِعرِی، اَینَ استَقَرَّت بِکَ النَّوَی ... عَزِیزٌ عَلَیَ ان ارَی الخَلقَ وَلَا تُرَی؛*6


پدر و مادرم فدای تو و جانم بلاگردان و سپر و حامی تو باشد !..


.. ای کاش می دانستم کجا اقامت گزیده ای !... برمن بسیار سخت


است که همه را می بینم وتو دیده نمی شوی.


ب . شوق به ظهور ، در دل و جان عاشق منتظر ، روز افزون می شود.اللَّهسمّش اِنَّا نَرغَبُ اِلَیکَ فِی دَولَةٍ کَرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الاُسلَامَ وَ اَهلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ اهلَهُ وَ تَجعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ اِلَی طَاعَتِکَ والقَادَةِ فِی سَبِیلِک؛*7


خدایا! ما به سوی تو مشتاقیم برای یافتن دوولت کریمه آن حضرت


که اسلام واسلامیان را عزیز ونیرومند کنی ونفاق و منافقان را خوار


وذلیل نمایی .و در آن حکومت و دولت ، ما را از کسانی قرار دهی


که مـردم را به فرمـان برداری از تو فرا بخوانیم و همـه را به راه تو 


رهبری کنیم.مَتَی نَرِدُ مَنَاهِلَکَ الرَّوِیَّةَ فَنَروَی... مَتَی تَرَانَا وَنَرَاکَ وَ قَد نَشَرتَ لِوَاءَ النَّصرِ تُرَی ... اَتَر انانَحُفُّ بِکَ وَ انتَ تَوُمُّ المَلَا،وَ قَد مَلَاتَ الارضَعَدلاً؛*8


کی می شود که بر چشمه های سیراب کننده ات در آییم وسیراب


شویم؟ ...که رسد آن وقت که توما را ببینی و ما تورا ؛ در حـالی 


که پرچم نصر و پیروزی را گسترده باشی؟ آیا خواهی دید ما را که


بر گِرد تو حلقه زده باشیم و تو بر مردم امامت کنی، در حـالی که


زمین را پر از عدل وداد کرده ای؟


ج . با وجود همه فشارها و گرفتاری ها، نور امید را تقویت کرده، نا امیدی و یاس را از


 بین می برد؛زیرا دوستدار آن امام به نصرت خدا و ظهور امام وحکومـت او بر زمـین و


نابودی ظالمان دل بسته است و تحقق همه این ها را حتمی ونزدیک می بیند.


در دعای عهد می خوانیم:


اللَّهُمَّ اکشُف هَذِهِ الغُمَّةَ عَنِ هذه الاُمَّةِ بِحُضُورِهِ وَعَجِّل لَنَا ظُهُورَهُ اِنَّهُم یَرَونَهُ بَعِیداً وَ نَراهُ قَرِیبا؛


خدایا !این اندوه و افسردگی را با حضور آن عزیز پنهان شده، از


 این امت برطـرف کن ودر ظهـورش شتـاب کن؛ زیرا آنـان[ =


 دشمنان تو]زمان ظهور او را دور می پندارند و ما آن را نزدیـک


 می بینیم.


4. آثار اجتماعی


در پرتو دعا ها و مناجات های مهدوی، می توان به روابط اجتماعی بهتر دست یافت


شیعه منتظر با الهام گرفتن از کلمات معصومان(ع) وراهی که آن ها ترسیم کرده اند


و جامعه ای که مطلوب آن هاست خود را در برابر برادرانش منعهد می داند.


بعضی از آثار اجتماعی ادعیه از این قرارند:


الف . حسن همجواری و معاشرت نیکو با شیعیان را تقویت می نماید و فضائل انسانی 


را در ارتباط افراد با یکدیگر ترویج می کند.


در دعای ندبه می خوانیم ومی خواهیم:


اللهم... اعِنّا عَلی تَادِیَةِ حُقُوقِهِ اِلَیهِ، وَالاِجتِهادِ فیطاعَتِهِ، وَاجتِنابِ مَعصِیَتِهِ، وَامنُن عَلَینا  بِرِضاهُ،وَهَب لَنا رَافَتَهُ وَ رَحمَتَهُ، وَخَیرَهُ...وَاجعَل ارزاقَنا بِهِ مَبسُوطَةً، وَ هُمُومَنا بِهِ مَکفِیَّةً  وَ حَوائِجَنا  بِهِمَقضِیَّةً.


خدایا! ما را بر ادای حقوق امام به او،یاری فرما ودر تلاش در راه


 اطاعتش و دوری از نافرمانی اش کمک کن. وبر ما منت گذار به 


رضای او. و رافت و رحمت و دعا و خیر او را به ما ارزانی دار .


.. به[ برکت وجود] او روزی ما را وسعت بخش و اندوه های ما را


 بر طرف فرما و حاجات ما را برآورده ساز.


این گونه دعا نمودن و همه مومنین را در دعا شریک کردن ، حکایت از پیوند قلبی و


ارتباط تنگاتنگ روحی دارد. گویی  ما یک خانواده هستیم و در یک مسیـر روشن و 


به سوی یک مقصد عالی در حرکتیم؛ پس باید دست در دست هم و هماهنگ و یکدل


 و یک زبان باشیم. نیاز هر یک از مـا نیـاز دیگری واندوه هر کداممـان سبب انـدوه


 دیگری است؛ پس باید یار و مددکار و غمخوار یکدیگر باشیم.


ب .دعا کننده به سبب حوائجی که در دعـاها برای همه جامعه اسلامی و برادران شیعی 


می خواهد ، از خودخواهی و خودمحوری رها شده، با هم کیشان خود احساس یگانگی 


می کند و این، همان الگوی مطلوب و مدینه فاضله مهدوی است.


در فرازهای پایانی دعای افتتاح آمده است:


اللَّهُمَّ المُم بِهِ شَعَثَنَا ... وَ کَثِّر بِهِ قِلَّتَنَا وَ اعِزَّز بِهِذِلَّتَنَا... وَ یَسِّر بِهِ عُسرَنَا.... وَاستَجِب  بِهِ دَعوَتَنَا... وَبَلِّغنَا بِهِ مِنَ الدُِنیَا وَ الآخِرَةِ آمَالَنَا...وَ انصُرنَابه عَلَی عَدُوِّکَ وَ عَدُوِّنَا؛


خدایا! پریشانی ما را به واسطه او جمع کن... وبه واسطه او تعداد


کم ما را بسیار گردان و ذلت ما را به سبب او به عزت تبدیل کن 


... ومشکلات ما را به[برکت وجود] او آسان گردان ...وبه واسطه او


دعاهای ما را مستجاب نما .... وبه واسطه او ما را به آرزوهایی که


 در دنبا و آخرت داریم برسـان ... وبه واسطه (ظهـور) او ما را بر 


دشمنان خودت ودشمنان ما پیروز گردان.


جمع بندی بحث


با توجه به آنچه بیان شد می توانیم درباره دعا وزیارت به نتایج زیر برسیم:


یک . دعا ها و زیارات مهدوی از مهم ترین منابع معرفتی است که می تواند سبب 


افزایش شناخت و تقویت ایمان ، در زمینه های گوناگونِ توحیدی و نبوت و امامت 


و به ویژه درباره امام مهدی(عج) باشد.


دو . برای بهره مندی بیشتر از متون ادعیه و زیارات باید ارتباطی پیوسته و اُنسی


مستمّر با این مجموعه ارزشمند داشته باشیم و بای فراگیری معارفِ عمیـق آن به 


آثار عالمان دین مراجعه کنیم.*9


سه .در هنگام دعا وزیارت ، بکوشیم که ارتباط قلبی پیدا کنیم یعنی با توجه کامل


و حضور قلب با خدای خود راز و نیـاز کنیم و بـا همه وجود به محضر امـام خویش


سلام وارادت و تجدید عهد و پیمان را اعلام کنیم که هر چه هست در همین دعا و


 زیارت با توجه و حضور قلب است.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


منابع وتوضیحات:


*1در بخش «سیمای حضرت مهدی«عج»در ادعیه» نمونه های فراوانی ذکر شد.


*2مفاتیح الجنان،بخش اعمال شب های ماه رمضان، ددعای افتتاح.


*3بحارالانوار، ج92، ص333،ح5.


*4جمال الاسبوع، ص307، صحیفه مهدیه، بخش6، دعای امام رضا(ع)،ص343.


*5دعای عهد.


*6دعای ندبه.


*7دعای افتتاح.


*8 دعای ندبه.


*9درباره ادعیه و زیارات مهدوی و شرح و توضیح آنها کتابهای خوبی از عالمـان 


دینی منتشر گردیده است ؛ مانند:« فروغ ولایت در دعای ندبه» و «معرفت حجت


خدا»(شرح دعای اللهم عرفنی نفسک...) نوشتـه آیت الله صـافی گلپـایگـانی  و 


« میثاق منتظران در شرح زیارات آل یاسین» نوشته سید مهدی حائری قزوینی.

 

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
چهارشنبه 6 خرداد 1394 ساعت 22:47
+ sina-pc
برای دریافت قالب هوشمند 24 تمه به سایت ما مراجعه فرمایید.
نمونه کار1:www.bayat10.ir
نمونه کار2:goorantaleghan.blogsky.com
امتیاز: 0 0