امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1394

میلا د جواد الائمه (ع)معدن حود وصخا مبارک.

برچسب‌ها: یا جواد الا ئمه(ع)
دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

فرزندان امام جواد(ع)

برچسب‌ها: یا جواد الا ئمه(ع)
دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

میلاد امام محمد تقی(ع) مبارک

برچسب‌ها: یا جواد الا ئمه(ع)
دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

از باب الجواد وارد شو عیدی بخواه از سلطان خراسان

برچسب‌ها: یا جواد الا ئمه(ع)
دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

میلاد امام محمد تقی (ع) مبارک

برچسب‌ها: یا جواد الا ئمه(ع)