امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
جمعه 11 اردیبهشت 1394

کعبه دلها علی ست... مکه کجا؟....

برچسب‌ها: یا علی(ع) مدد
جمعه 11 اردیبهشت 1394

روز پدر و میلاد مولا مبارک

برچسب‌ها: یا علی(ع) مدد
جمعه 11 اردیبهشت 1394

میلاد امیر المومنین حیدر کرار مبارک.

برچسب‌ها: یا علی(ع) مدد
شنبه 29 فروردین 1394

شعر دردرجات ازلی مولا علی(ع) -حدیثی خاطرم آمد که می فرمود :پیغمبر(ص)


حدیثی خاطرم آمد که می فرمود پیغمبر           

   

به اصحاب از شب معراج و راز لیلة الاسرا


بصحن آسمان چهارمین دیدم من از رحمت      

    

مهیّاصد هزاران مسجد اندر مسجد الاقصی


بهر مسجد هزاران طاق،برهرطاق محرابی         


 بهرمحراب یک منبر ،بهر  منبر  علی بالا


زپیغمبر چه بشنیدند اصحاب این سخن گفتند       


 که دیشب با علی بودیم ما جمله در یکجا


تبسّم کردسلمان این سخن  گفتا  به   پیغمبر        


بجز خود هیچ کس را من ندیدم نزد ان مولا


اباذر گفت  باسلمان  بجان پاک  پیغمبر             


  نشسته بودم اندر خدمتش در گوشه ای تنها


بگوش فاطمه خورد این سخن گفتا علی دیشب   


   که تا صبح پای خود ننهاد از خانه برون اصلا


که  نا گه  جبرییل  آمد ندا آورد بر احمد            


 که ای مسند نشین بارگاه قرب او ادنی


اگر چه بر همه ظاهر بودی در صورت ظاهر      

 

 ولی در اصل باما بود علی در عالم بالا

         


برچسب‌ها: یا علی(ع) مدد