+ آیه چهارم
+ آیه سوم
+ حدیثی از امام باقر (ع) در مورد قیا م و غلبه حجت بن الحسن(عج)در دوران قیامشان بر دشمنان
+ مهدیا ! همه آباد نشینان ز خرابی ترسند من خرابت شدم و دم به دم آباد شدم
+ امید غریبانه تنها کجایی چراغ سر قبر زهرا کجایی
+ سخنان آیت الله بهجت در مورد اهمیت نماز اول وقت
+ گر با گوش جان گوش کنی در حال هم صدای پای غریب زمان مانند عاشورا برایت دِینی از نوع 72تن را دارد......
+ علم بر دست گیر ای علمدار....
+ خاربستی کرد پیدا کوچه باغ انتظار بس که عشاقان به جای اشک مژ گان ریختند.....
+ قطعه ای از اشعارمربوط به حج مفرد امام حسین(ع) ورفتن ابوالفضل (ع) بر بام کعبه و دفاع از برادر و مولایشان امام حسین(ع)